PKN Munnekezijl-Lauwerzijl // Geloof.Hoop.Liefde

Website van de Protestantse Gemeente Munnekezijl-Lauwerzijl.
Op deze site leest u alles over de kerkgemeente, geschiedenis, de mededelingen en de activiteiten.

Corona nieuws 18-11-2021


Opnieuw moeten we ons aanpassen aan het virus.

Dit houdt voor onze gemeente de volgende regels in:

-We houden weer 1.5 meter afstand in de kerk.

-Bij binnenkomst en vertrek mondkapje gebruiken.

- We zingen alleen het slotlied. De andere liederen gaan via de beamer of we luisteren naar het orgel.

- We gebruiken weer de beide uitgangen, collecte is nog steeds bij de uitgang.

We nemen deze maatregelen omdat we heel graag zo lang mogelijk met elkaar als gemeente samen de Eredienst willen vieren. Om zo samen het geloof te belijden en God te ontmoeten.

We hopen op goede diensten met elkaar en dat deze periode zo snel mogelijk afgesloten kan worden.                                                                                    

Wilt u graag contact met uw/jou wijkouderling ? neem gerust contact met ons op.


Jan Willem Bakker 06-20419774

Wilma van Gosliga 0594-688720

Johan Kramer 06-51834844