PKN Munnekezijl // Geloof.Hoop.Liefde

Website van de Gereformeerde Kerk Munnekezijl.
Op deze site leest u alles over de kerkgemeente, geschiedenis, de mededelingen en de activiteiten.


Welkom


Munnekezijl, juni 2020


Beste gasten en gemeenteleden van de PKN Munnekezijl/Lauwerzijl,


Vanaf zondag 5 juli bent u/jij van harte uitgenodigd om weer wekelijks samen met elkaar in de kerk de dienst te vieren. De diensten beginnen weer op de vertrouwde tijd van 11.00 uur.


Uiteraard moeten we ons nog steeds aan de corona-regels houden. Daarvoor is een protocol opgesteld.

Het protocol bevat de volgende onderdelen die u nu moet weten voordat u de kerk ingaat en houdt ten alle tijde minimaal 1.5 meter afstand van elkaar. Kom niet naar de kerk als u zich niet fit voelt.


1. Wacht bij de streep buiten de kerk voor u/jij wordt opgehaald door de gastheer/gastvrouw


2.U/jij wordt geleid naar een zitplaats welke waarschijnlijk niet uw/jouw vertrouwde plaats is. Jassen mogen mee in de bank, dus niet aan de kapstok


3. U/jij mag meedoen met de hele dienst, zingen is echter niet toegestaan in de kerk. De voorganger komt met creatieve oplossingen die zeker zullen aanspreken.


4. Verlaten van de kerk; let op instructie van de gastheer of gastvrouw. Blijf niet staan bij de deur maar loop door naar de straat.


5. Oppas; ouders mogen hun kind in de Weem brengen via de hoofdingang van de Weem. Na de dienst kunnen de kinderen weer worden opgehaald.In de kerk zult u/jij aanvullende instructies krijgen waar nodig.


We hopen u/jou weer te ontmoeten op 5 juli en/of op een van de zondagen daarna. Kunt u/jij niet naar de dienst komen of wilt u/jij dit liever niet dan kan de dienst gevolgd worden via www.kerkdienstgemist.nl.
Via www.kerkdienstgemist.nl kunt u/jij de dienst alleen beluisteren, er is geen video.
Voor vragen kunt u bellen met:


Ineke Kuipers: 0594-688571

Jan Willem Bakker: 06-20419774


Met vriendelijke groet,

De kerkenraad.