PKN Munnekezijl // Geloof.Hoop.Liefde

Website van de Gereformeerde Kerk Munnekezijl.
Op deze site leest u alles over de kerkgemeente, geschiedenis, de mededelingen en de activiteiten.

17 december 2020


Naar aanleiding van de nieuwe lockdown willen we u graag informeren over het bezoeken van de kerk vanaf 4e advent 20 december tot en met 18 januari.


Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, waar de Protestantse Kerk lid van is, adviseert: “Blijf zoveel mogelijk thuis en maak gebruik van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te zenden en mee te maken.


De kerkenraad heeft donderdag 17 december online vergaderd. We hebben besloten dat we de kerkdiensten tot en met 18 januari met zo weinig mogelijk kerkgangers zullen vieren. U/jij kunt de dienst volgen op www.kerkdienstgemist.nl.


De diensten worden gehouden en uitgezonden op de gebruikelijke tijden zoals die staan vermeld in het kerkvenster en op de website.


Bent u/jij niet in de gelegenheid om de dienst thuis mee te vieren via www.kerkdienstgemist.nl, dan kunt u/jij de dienst bezoeken onder de strikte voorwaarden die we nu kennen;

-houd 1.5 meter afstand

-gebruik een mondkapje.


Ds. Marco Batenburg, preses generale synode: “De lockdown die gisteren is afgekondigd heeft een immense impact op onze samenleving. Iedereen voelt daarvan de gevolgen en ons dagelijkse leven ziet er de komende weken heel anders uit dan we hadden gehoopt. In deze situatie leven we toe naar Kerst. We vieren de komst van Immanuël - God met ons. Het is mijn gebed dat Zijn licht ons ook in deze situatie zal bemoedigen en leiden.”


Op deze manier hopen we samen, tot eer van God, de diensten online te kunnen houden.
Wij mogen leven in de hoop en verwachting.
We hopen, zij het op aangepaste wijze, een goede kerst met elkaar te kunnen vieren.


De kerkenraad.

Voor meer informatie kunt u bellen met Jan Willem Bakker 06-20419774 of iemand van de andere kerkenraadsleden.