PKN Munnekezijl // Geloof.Hoop.Liefde

Website van de Gereformeerde Kerk Munnekezijl.
Op deze site leest u alles over de kerkgemeente, geschiedenis, de mededelingen en de activiteiten.

Laatste nieuws (1)


De komende tijd gaan de zondagse erediensten gewoon door,

Met inachtneming van de corona richtlijnen.


-Het dringende advies is om een mondkapje op te doen bij het in en uitgaan van de kerk. Op de zitplaats kan het mondkapje weer af.

- Opgave is niet nodig


We zoeken nog zangers voor een zanggroepje om de diensten muzikaal te ondersteunen,

Dit gaat dan uiteraard volgens de richtlijnen. U/jij kunt je opgeven bij Jan Willem Bakker; 06-20419774


We hopen u/jou te zien op zondag en anders via www.kerkdienstgemist.nl


Voor vragen kunt u/jij terecht bij Jan Willem Bakker; 06-20419774


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laatste nieuws (2)

Door de aangescherpte corona maatregelingen kunnen vanaf nu in “de Weem” maar maximaal 10 mensen vergaderen en in de consistorie maar maximaal 4 mensen vergaderen (kinderen onder de 12 jaar uitgezonderd).

Dit om de 1,5 meter afstand goed in acht te kunnen houden.


Namens het college van Kerkrentmeesters,

Vr.gr., Klaas Schutter

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Welkom


Beste gasten en gemeenteleden van de PKN Munnekezijl/Lauwerzijl,


U/jij bent van harte uitgenodigd om samen met elkaar in de kerk de dienst te vieren.
De diensten beginnen om 11:00 uur.


Uiteraard moeten we ons nog steeds aan de corona-regels houden. Daarvoor is een protocol opgesteld.

Het protocol bevat de volgende onderdelen die u nu moet weten voordat u de kerk ingaat en houdt ten alle tijde minimaal 1.5 meter afstand van elkaar. Kom niet naar de kerk als u zich niet fit voelt.


1. Wacht bij de streep buiten de kerk voor u/jij wordt opgehaald door de gastheer/gastvrouw


2.U/jij wordt geleid naar een zitplaats welke waarschijnlijk niet uw/jouw vertrouwde plaats is. Jassen mogen mee in de bank, dus niet aan de kapstok


3. U/jij mag meedoen met de hele dienst, zingen is echter niet toegestaan in de kerk. De voorganger komt met creatieve oplossingen die zeker zullen aanspreken.


4. Verlaten van de kerk; let op instructie van de gastheer of gastvrouw. Blijf niet staan bij de deur maar loop door naar de straat.


5. Oppas; ouders mogen hun kind in de Weem brengen via de hoofdingang van de Weem. Na de dienst kunnen de kinderen weer worden opgehaald.In de kerk zult u/jij aanvullende instructies krijgen waar nodig.


We hopen u/jou te ontmoeten. Kunt u/jij niet naar de dienst komen dan kan de dienst gevolgd worden via www.kerkdienstgemist.nl.

Via www.kerkdienstgemist.nl kunt u/jij de dienst alleen beluisteren, er is geen video.
Voor vragen kunt u bellen met:


Jan Willem Bakker: 06-20419774


Met vriendelijke groet,

De kerkenraad.