PKN Munnekezijl // Geloof.Hoop.Liefde

Website van de Gereformeerde Kerk Munnekezijl.
Op deze site leest u alles over de kerkgemeente, geschiedenis, de mededelingen en de activiteiten.


                                                                                         

                                                                            PKN Munnekezijl/Lauwerzijl


Munnekezijl, 1 maart 2021Beste gemeenteleden en gasten,


De kerkenraad heeft gemeend, in navolging van de PKN Nederland, dat wij vanaf zondag 7 maart weer diensten kunnen houden met meer mensen.We zullen de regels van het RIVM in acht nemen. Dat betekent dat we met maximaal 30 bezoekers in de kerk aanwezig kunnen zijn. We houden dezelfde werkwijze aan zoals we dat de afgelopen herfst hebben gedaan.
We houden de actuele stand rondom corona goed in de gaten en zullen de openstelling van de kerk daarop aanpassen als dat nodig is.


U/jij bent van harte welkom in de kerk
De diensten blijven ook nog steeds te beluisteren via 'Kerkdienst Gemist'

De livestream is gestopt.We hopen op ontmoeting met God en met elkaar.


We bidden u/jou de woorden toe van Paulus:

Moge God, die ons hoop geeft,
u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede,
zodat uw hoop overvloedig zal zijn
door de kracht van de heilige Geest.”

(Romeinen 15:13)


Met vriendelijke groet,

De KerkenraadWilt u graag contact met uw/jou wijkouderling of met onze kerkelijk werker; neem gerust contact met ons op.


Jan Willem Bakker 06-20419774

Wilma van Gosliga 0594-688720

Johan Kramer 06-51834844

Leo Blees (kerkelijk werker) 0511-422052