PKN Munnekezijl // Geloof.Hoop.Liefde

Website van de Gereformeerde Kerk Munnekezijl.
Op deze site leest u alles over de kerkgemeente, geschiedenis, de mededelingen en de activiteiten.

Orde van dienst 1 augustus 2021

PKN Gemeente Munnekezijl

Organist:

Voorganger: ds.Jan Kroon


Welkom


intochtslied Ps.146:3,4 (orgelspel en tekst meelezen)


stil gebed, votum en groet


gebed


we luisteren naar Sela: Zegenlied https://www.youtube.com/watch?v=gjqvLlSAWPg


lezen Genesis 3:1-8


we luisteren naar NLB 906:6,7,8 (orgelspel en tekst meelezen)


verkondiging


we luisteren naar Stef Bos: Geest van hierboven https://www.youtube.com/watch?v=LFc24RGgX24


dankgebed en voorbede


slotlied NLB 315:1,5


zegen