PKN Munnekezijl-Lauwerzijl // Geloof.Hoop.Liefde

Website van de Protestantse Gemeente Munnekezijl-Lauwerzijl.
Op deze site leest u alles over de kerkgemeente, geschiedenis, de mededelingen en de activiteiten.

Orde van dienst 23 januari 2022


Welkom en afkondigingen


We luisteren naar NLB 833 https://www.youtube.com/watch?v=jdwX3Gg-D-c


Stil gebed, votum en groet


Woorden ter inleiding


We luisteren naar De vrede https://www.youtube.com/watch?v=UAFfGyljW4o


Gebed


Lezen Lucas 11:9-13


We luisteren naar Mijn Jezus, mijn Redder https://www.youtube.com/watch?v=i8cXXCtOh8s


Verkondiging


We luisteren naar Toekomst vol van hoop https://www.youtube.com/watch?v=LZ4zZveKZNM


Dankgebed en voorbede


Slotlied Gezang 452 Liedboek voor de Kerken: Verlosser, vriend, o hoop en lust


Zegen