PKN Munnekezijl // Geloof.Hoop.Liefde

Website van de Gereformeerde Kerk Munnekezijl.
Op deze site leest u alles over de kerkgemeente, geschiedenis, de mededelingen en de activiteiten.

Liturgie zondag 16 mei 2021 11.00 uur PKN MZ-LZ


Beamerlied vooraf                    Jezus overwinnaar https://www.youtube.com/watch?v=j8jI00UyoKU


Afkondigingen                         ouderling van dienst

                                              

Welkom en uitleg                    door Ineke


Beamerlied                              Regen op ons https://www.youtube.com/watch?v=nHhrGRCMams


Stil gebed, votum en groet


Zingen door de zangers            ELB 218 vers 1, 2 en 3 Samen in de naam van Jezus


KND                                       uitleg door Isabeau


Zingen door de zangers            ELB 468 vers draai eens rond en spring eens in de lucht. Sta eens even op als je Jezus liefhebt


Gebed                                     door Ineke


Beamerlied                              Ik wens jou https://www.youtube.com/watch?v=G9Ns5fC8CuM


Deel 1 quiz m.m.v. de pianist  


Zingen door de zangers            ELB 37 vers 1, 3 en 8 Prijs de Heer met blijde galmen                         


Deel 2 quiz


Zingen door de zangers            Gezang 21 vers 1 en 7 Alles wat adem heeft love de Here


Deel 3 quiz                              Lezing Jona 3 vers 10 tot en met Jona 4 vers 4 en korte uitleg


Zingen door de zangers            ELB 302 vers 1, 2, 3 en 4 Heer ik kom tot U                


Gebed / Zegen


Beamerlied                              Laat het feest zijn https://www.youtube.com/watch?v=SdIJLZZ8iYA


Tijdens lied uit de kerk en geven de kinderen de boekenlegger mee bij de uitgang

Quiz.


Deel 1

vraag 1 De pianist speelt 3 verschillende beginregels van een liedje. De mensen in de kerk moeten      

raden welke liedjes dat zijn.

            

Vraag 2 Algemene kennis van de Bijbel. Hoeveel Bijbelboeken kent het oude testament?

A 33

B 39 blauw

C 27


Vraag 3 In welk jaar verscheen de eerste Nederlandstalige Bijbel?

A 1816

B 1526 (de Liesveltbijbel) oranje

C 1637 (de Statenvertaling, is dus niet de eerste volledige Nederlandse versie van de Bijbel)

Leo sluit hier bij aan door iets over de totale opbouw van de Bijbel te vertellen. OT en NT. Verschillende genres in de Bijbel. (max een minuut of 3)


Deel 2


We gaan inzoomen op de Bijbelboeken


Vraag 1 Wat is het 32e Bijbelboek?

A Jesaja

B Job

C Jona oranje


Vraag 2

Hoeveel hoofdstukken kent het boek Jona?

A 4 groen

B 5

C 6


Vraag 3

In Jona kom je stad Ninevé tegen. Hoe lang moest je door Ninevé lopen om aan de andere kant van de stad te komen?

A drie uur

B dertien uur

C drie dagen oranje


Deel 3

Leo probeert in een paar zinnen de kern van het Bijbelboek te vertellen met een link naar ons eigen leven van vandaag de dag. Onder dat verhaal komen er vast nog wel wat vragen naar boven die ik de mensen kan stellen. (max. 5 minuten)