Algemeen

Kerkelijk werker

Algemene vragen

Liturgie

Website beheerder

Kerkvenster

Kerkenraad

Voorzitter Kerkenraad

Scriba / Wijkouderling

Adjunct voorz. / Ouderling-Kerkrentmeester

Voorzitter Diaconie

Organisten

Contactpersoon

Algemeen:

Anne Pieter Soldaat

Piet van Zuiden

Onno Zuidema

Adresgegevens

Kerkgebouw

  • Methardusstraat 19,
    9853 PC Munnekezijl