De Witte Tent staat deze zomer op Lauwersoog! (van 16 juli tot en met 27 augustus.)
De vereniging tot Kerkelijk Recreatiewerk in het Lauwersmeergebied is al sinds 1976 actief.

Tijdens de zomer periode organiseert de vereniging diensten en sing-ins voor vakantiegangers en inwoners van en rond het Lauwersmeergebied.
De activiteiten vinden plaats in een tent op het terrein van Staatsbosbeheer achter de parkeerplaats van de Jachthaven aan het Noordergat.


De 'Witte Tent" is inmiddels een begrip en voor veel mensen onlosmakelijk verbonden met Lauwersoog tijdens de zomer. Jaarlijks bezoeken in totaal ruim 3000 mensen de diensten en sing-ins in de Witte Tent. Hieruit blijkt dat de Witte Tent duidelijk in een behoefte voorziet.
Met name de laagdrempeligheid van de diensten en sing-ins spreekt veel mensen aan. De vereniging is opgezet vanuit kerkelijke gemeenten in de omgeving en ontvangt geen subsidies. Dankzij de financiële steun van omliggende kerkelijke gemeenten, de giften van bezoekers en niet te vergeten de hulp van vele vrijwilligers en bedrijven, kan de vereniging dit werk blijven doen.

In de Witte Tent worden diensten en sing-ins georganiseerd (zie programma 2023). Elke zondag is er s'morgens om 09:30 uur een dienst en s'avonds om 19:30 uur een sing-in. Een vast onderdeel is daarbij het gezellig met elkaar praten na afloop of tijdens de pauze.
De toegang is gratis, net als de koffie, thee en limonade. Sinds een aantal jaren organiseert de vereiniging ook een Pelgrimstocht op een doordeweekse avond. Het volledige programma staat ook vermeld in het blad "De Robben", dat elk jaar door de vereniging uitgegeven wordt. Dit blad wordt gratis verspreid in de dorpskern van Lauwersoog en uitgereikt aan de bezoekers van de Witte Tent.


Uitgebreide informatie over de vereniging staat op www.vkrwlauwersoog.nl en de verenging is te volgen op www.facebook.com/WitteTentLauwersoog.