De Europese Unie heeft een algemene verordening gegevensbescherming aaangenomen welke vanaf 25 mei 2018 in werking is getreden.

Op grond van deze verordening krijgt u meer zeggenschap over uw persoonsgegevens. Een organisatie die werkt met persoonlijke gegevens, zoals bv kerkgenootschappen, moeten nu aan allerlei verplichtingen voldoen om uw privacy te waarborgen. Daarom vertellen wij u hierbij wat de kerk zoal noteert en wat ze er mee doet.

De volgende persoonsgegevens zijn bekend bij de kerk:
Naam, voornaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, soms het E-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats, burgelijke staat, plaats in het gezin, huwelijksdatum, huwelijkspartner c.q. levenspartner, wanneer binnengekomen in de kerkelijke gemeente en verder doopdatum en belijdenisdatum.

Wat gebeurd er met de gegevens:
De pastoraal werker, ouderling en bezoekmedewerkers krijgen op deze manier hun lijsten met gegevens zoals naam,  adres, woonplaats en eventueel de leeftijd.
De gegevens worden gebruikt voor het selecteren van jubilea, leeftijden om hieraan in de kerkelijke gemeente aandacht te schenken. Er worden voor diverse activiteiten lijsten geproduceerd op bijvoorbeeld leeftijd, welke we gebruiken voor uitnodigingen van bv catechese, kinderkerk, clubs, etc.

Uiteraard zijn wij afhankelijk van de input, mochten er in het verleden verkeerde gegevens zijn genoteerd dan staan deze ook onjuist in het systeem. Wij gaan ervan uit dat u met de huidige gang van zaken rondom de vastlegging en het gebruik van uw gegevens geen problemen heeft. Mocht u wel bezwaren hebben tegen het gebruik van bovengenoemde gegevens dan verzoeken wij u dit bij het kerkelijk bureau kenbaar te maken. --- scriba@pknmunnekezijl.nl

 

Website

Bepaalde privacy gevoelige informatie is niet meer openbaar toegangkelijk op de website van de Gereformeerde Kerk (PKN) Munnekezijl.
Het afgeschermde, wachtwoord afhankelijke, gedeelte van de website is alleen toegangkelijk voor de leden (en bepaalde daartoe genodigden) van de Gereformeerde Kerk (PKN) Munnekezijl. Op dit gedeelte vindt u o.a. de digitale uitgave van ons kerkblad "Kerkvenster".
We hebben de website met grote zorgvuldigheid, omtrent de wet op de privacy, samengesteld.
Het kan natuurlijk voorkomen dat de website soms niet geheel actueel of volledig is. De Protestantse Gemeente Munnekezijl-Lauwerzijl (PKN) te Munnekezijl kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie of informatiebronnen die op de website zijn vermeld.
Deze website bevat tevens hyperlinks naar andere websites. De Protestantse Gemeeente Munnekezijl-Lauwerzijl (PKN) te Munnekezijl is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de volledigheid en nauwkeurigheid van de informatie op deze websites. !!!

De Protestantse Gemeente Munnekezijl-Lauwerzijl (PKN) te Munnekezijl behoudt zich het recht voor: om ten allen tijde en zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen en/of wijzigingen in de website aan te brengen.

Voor eventueel nadere informatie kunt u terecht bij het kerkelijk bureau ---- scriba@pknmunnekezijl.nl