Download hier de liturgie:

Of lees de liturgie hieronder.

 

Zondag 24 september 2023 - Startzondag

 

Liturgie Startzondag 24 september 2023, Munnekezijl

Voorganger:   José Kruize uit Oudeschip

Organist:        Johan Kramer

Oppas 

_________________________________________________________________________

Jaarthema:     Ga mee!

 

Mededelingen door ouderling van dienst

 

Lied: De vreugde voert ons naar dit huis (Lied 280)

 

De vreugde voert ons naar dit huis

waar ’t woord aan ons geschiedt.

God roept zijn naam over ons uit

en wekt in ons het lied.

 

Dit huis van hout en steen, dat lang

de stormen heeft doorstaan,

waar nog de wolk gebeden hangt

van wie zijn voorgegaan,

 

dit huis, dat alle sporen draagt

van wie maar mensen zijn,

de pijler die het alles schraagt,

wilt Gij die voor ons zijn?

 

Zal dit een huis, een plaats zijn waar

de hemel open gaat,

waar Gij ons met uw eng'len troost,

waar Gij U vinden laat?

 

Onthul ons dan uw aangezicht,

uw naam, die mét ons gaat

en heilig ons hier met uw licht,

uw voorbedachte raad.

 

Vervul ons met een nieuw verstaan

van ’t woord, waarin Gij spreekt

en reik ons zelf als leeftocht aan

het brood, dat Gij ons breekt.

 

Dit huis slijt mét ons aan de tijd,

maar blijven zal de kracht

die wie hier schuilen verder leidt

tot alles is volbracht.

 

Votum en groet

 

Gebed

 

Kleine inleiding op de dienst

 

Zingen: We hebben allemaal wat

https://www.youtube.com/watch?v=jCr7T5VLtIc

 

Stellingen/ gesprekjes

 

Zingen: Psalm 84: 1, 2, 4 (nieuwe psalmberijming)

1          Hoe lief heb ik uw woning, HEER!

Verlangend vraag ik telkens weer

daar uw nabijheid te ervaren.

In de beschutting van uw huis

zijn zelfs de mus en zwaluw thuis:

zij nestelen bij uw altaren.

Gelukkig wie daar dag aan dag

bij U woont en U prijzen mag.

 

2          Gelukkig wie gesterkt in U

als pelgrims door het hier en nu

blijven verlangen naar uw wegen.

Zij weten wie hen helpen zal:

zelfs in het uitgedroogde dal

daalt zegen op hen neer als regen.

Verfrist mogen zij verder gaan;

straks komen zij in Sion aan.

 

4          De HEER, die ons bescherming biedt,

ontzegt zijn goede gaven niet

aan wie op Hem hun leven richten.

Genade geeft Hij hun altijd;

zij delen in zijn heerlijkheid.

Hij zal hen als een zon verlichten.

Heer van de hoogste legermacht,

gelukkig is wie U verwacht.

 

Overdenking met Bijbellezing

Efeziërs 3:14-21

 

Ik kniel en bid tot God, de Vader. God heerst over alle engelen in de hemel en over alle volken op aarde. Gods macht is groot. Daarom bid ik dat God jullie diep van binnen kracht wil geven door Zijn Geest. Ik bid dat Hij jullie geloof zo groot maakt dat Christus altijd in jullie aanwezig is. En ik bid dat God door de liefde van Christus de kerk sterk wil maken wil laten groeien. Ik bid dat Hij jullie en alle andere christenen wil leren hoe groot en diep die liefde is. Dan zullen jullie begrijpen dat die liefde groter is dan een mens zich kan voorstellen. Ja, ik bid dat God zelf volledig in jullie aanwezig wil zijn. Gods macht is oneindig groot. Hij kan alles doen wat wij Hem vragen, of waar wij aan denken, en zelfs nog veel meer. Zijn macht is nu al in ons aan het werk. Alle eer aan God, in heel de kerk, die bestaat dankzij Jezus Christus. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

 

Lied: Door de wereld gaat een woord (Lied 802)

Refrein 1 2x:

 

Hier is mijn hart, Heer.

Hier is mijn hart, Heer.

Spreek uw waarheid

binnen in mij.

 

Ik ben van U. Ik ben aanvaard.

Ik ben geliefd en puur gemaakt.

Ik leef opnieuw. Ik adem in.

Ik vind herstel, een nieuw begin.

 

(Refrein)

 

Ik ben van U. Ik ben aanvaard.

Ik ben geliefd en puur gemaakt.

Ik leef opnieuw. Ik adem in.

Ik vind herstel, een nieuw begin.

 

U bent sterk. U behoudt.

U vergeeft. U bent trouw.

U bent licht. Schijn in mij.

U die leeft, leef in mij.

 

Refrein 2 2x:

Hier is mijn leven.

Hier is mijn leven.

Spreek uw waarheid

binnen in mij.

 

U bent meer dan genoeg.

U bent hier. U bent goed.

U bent hoop. U die redt,

U bent al wat ik heb.

 

(Refrein 1)

 

(Refrein 2)

 

Spreek uw waarheid

binnen in mij.

 

Geloofsbelijdenis (Staande)

Lezer: Ik wil geloven in een wereld waar het fijn is om te wonen. Zonder ruzie, zonder verdriet. Ik wil geloven in een wereld waarin iedereen vriend is met elkaar. Een wereld zoals God hem gemaakt heeft.

Gemeente antwoorden: Ja, dat geloven wij.

Lezer: Ik wil geloven dat wij samen die wereld kunnen bouwen; een groene wereld met bomen en bloemen, met vogels en vlinders, met de zon en met lieve mensen die leven zoals Jezus leefde.

Gemeente antwoorden: Ja, dat geloven wij.

Lezer: Ik wil geloven dat God ons zal helpen om goede mensen te worden. Mensen voor wie het echt niet moeilijk is om vriendelijk te zijn, om te helpen, om geluk te brengen aan de anderen.

Gemeente antwoorden: Ja, dat geloven wij.

Lezer: Ik geloof dat God een goede Vader is voor alle mensen, en dat Hij altijd voor ons zorgt, ook als we verdrietig en teleurgesteld zijn.

Gemeente antwoorden: Ja, dat geloven wij.

Lezer: Ik geloof dat Jezus aan het kruis is gestorven en na 3 dagen weer is opgestaan en dat wij allen geroepen zijn om eens eeuwig te leven.

Gemeente antwoorden: ja, dat geloven wij.

Lezer: Laten we elkaar daarom ook helpen om kinderen van God te worden en te blijven, laten we om elkaar denken en elkaar het goede geven en laten zien. Allemaal vanuit de liefde die Jezus ons gaf. Amen

 

Dirigeerstok door Wridzer Bakker

 

Collecte

 

Gebed

 

Lied: Halleluja, eeuwig dank en ere (Hemelhoog 589) (Orgel)

 

Halleluja, eeuwig dank en ere.

Lof, aanbidding, wijsheid, kracht,

Word’ op aard en in de hemel, Here,

Voor Uw liefd’ U toegebracht!

Vader, sla ons steeds in liefde gade;

Zoon des Vaders, schenk ons Uw genade;

Uw gemeenschap, Geest van God.

Amen, zij ons eeuwig lot.

 

 

Zegen: Lied: De Here zegent jou/ u of Ga met God

De Here zegent jou

en Hij beschermt jou,

Hij schijnt zijn licht over jouw leven.

Hij zal genadig zijn

en heel dicht bij je zijn,

Hij zal zijn vrede aan je geven.

 

De Here zegent jou

en Hij beschermt jou,

Hij schijnt zijn licht over jouw leven.

Hij zal genadig zijn

en heel dicht bij je zijn,

Hij zal zijn vrede aan je geven.

 

De Here zegent u

en Hij beschermt u,

Hij schijnt zijn licht over uw leven.

Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn,

Hij zal zijn vrede aan u geven.

 

Hij zal zijn vrede aan u geven.