Download hier de liturgie:

 

Zondag 3 maart 2024 

 

LITURGIE 3 maart 2024, 3e zondag 40 dagentijd

Mmv Muziekgroep ‘Dichtbij’ Uithuizen

Thema: Tempelreiniging

 

Inloop met koffie: 10:30 uur

Aanvang dienst: 11.00 uur

Voorganger: José Kruize uit Oudeschip

Oppas en kindernevendienst

Organist: Bert Bolhuis

 

________________________________________________________________________

 

Welkom en afkondigingen door ouderling van dienst

 

Zingen: Heer, ik kom tot U (Opwekking 488)

 

Heer ik kom tot U; neem mijn hart, verander mij,

als ik U ontmoet vind ik rust bij U.

Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan Uw voeten ben,

trots en twijfel wijken voor de kracht van Uw liefde.

 

Refrein: Houd mij vast, laat uw liefde stromen.

Houd mij vast, heel dicht bij uw hart.

Ik voel Uw kracht en stijg op als een arend;  dan zweef ik op de wind,

gedragen door Uw Geest en de kracht van uw liefde.

 

Heer, kom dichterbij dan kan ik uw schoonheid zien

en uw liefde voelen, diep in mij.

En Heer, leer mij uw wil, zodat ik U steeds dienen kan

en elke dag mag leven door de kracht van uw liefde.

 

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.

Houd mij vast, heel dichtbij Uw hart.

Ik voel Uw kracht en stijg op als een arend; dan zweef ik op de wind,

gedragen door Uw Geest en de kracht van Uw liefde. (2x)

dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest en de kracht van Uw liefde.

 

Welkom door José

 

Zingen: Votum en groet

 

Onze hulp en onze verwachting

is van God, onze Heer.

Hij die alles maakte,

laat niet los wat Hij begon.

 

Genade en vrede

van God, de Vader;

door Jezus, zijn Zoon, Immanuel.

Hij woont met zijn Geest in ons.

 

Onze hulp en onze verwachting

is van God, onze Heer.

Hij die alles maakte,

laat niet los wat Hij begon.

Genade en vrede

van God, de Vader;

door Jezus, zijn Zoon, Immanuël.

Hij woont met zijn Geest in ons.

 

Halleluja, halleluja, amen!

Halleluja, halleluja, amen!

 

Zingen Thuis (Sela)

 

Welkom thuis, hier mag je zijn. 

De Vader viert een feest. 

Welkom thuis, voor wie zoek was of op reis, 

te lang is weggeweest. Welkom thuis. 

 

Met zijn zegenende handen op je schouders 

geeft Hij jou zijn liefde en zijn tijd. 

Met zijn eindeloze goedheid en vergeving 

heet Hij je welkom.  

Voel je thuis, je bent vrij.

Je bent vrij. 

 

Welkom thuis, hier mag je zijn. 

De Vader viert een feest. 

Welkom thuis, voor wie zoek was of op reis, 

te lang is weggeweest. Welkom thuis. 

 

Met zijn mantel om je heen geeft Hij bescherming. 

Hij is trouw in zijn barmhartigheid. 

Met zijn eindeloze goedheid en vergeving

heet Hij je welkom. 

Voel je thuis, je bent vrij.

Je bent vrij. 

 

Kom maar binnen.

Hij sluit je in zijn armen. 

Je hoort hier, in zijn aanwezigheid. 

Deel in de vreugde en open nu je handen. 

Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid. 

 

Welkom thuis, hier mag je zijn. 

De Vader viert een feest. 

Welkom thuis, voor wie zoek was of op reis, 

te lang is weggeweest. 

Welkom thuis.

 

 

Gebed

 

Zingen: Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God

 

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God

Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot

Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij

‘k Zie naar Hem op en weet, Hij is mij steeds nabij

 

Toch ben ik bang, ik zie Zijn liefde niet

‘k Trek me terug, verstomd in mijn verdriet

Weer helpt Hij mij en geeft me nieuwe stem

‘k Heb Hem zo lief en weet; Ik ben een kind van Hem

 

Hij sterkt mijn en houdt me bij de hand

Hoort mijn gebed, kent ook mijn zwakke kant

Geeft me Zijn licht, een nieuwe blijde dag

Zodat ik uitgerust weer uit Hem leven mag

 

Kindermoment met ‘Is je deur nog op slot?’

 

Is je deur nog op slot?

is je deur nog op slot?

van je krr, krr, krr

doe ‘m open voor God

want de Heer wil bij je wonen

en dan ben je nooit alleen

 

Je hart is net een huisje

waar het gezellig is

maar ‘t is er nog zo donker

er is iets dat ik mis

 

Is je deur nog op slot?

is je deur nog op slot?

van je krr, krr, krr

doe ‘m open voor God

want de Heer wil bij je wonen

en dan ben je nooit alleen

 

en dan ben je nooit alleen

 

Bijbellezen:Joh 2:13-25

Jezus jaagt handelaars de tempel uit

Vlak voor het Joodse Paasfeest ging Jezus naar Jeruzalem. In de tempel zag hij handelaars die geld wisselden en mensen die koeien, schapen en duiven verkochten. Toen maakte Jezus van een stuk touw een zweep, en daarmee begon hij iedereen weg te jagen. Alle koeien en schapen jaagde hij de tempel uit. Hij gooide de tafels van de handelaars omver, zodat al het geld op de grond viel. En hij riep tegen de duivenverkopers: ‘Weg met die duiven! Jullie maken een markt van het huis van mijn Vader!’De leerlingen herinnerden zich wat er in de heilige boeken staat: «Mijn liefde voor uw tempel is groot, ik kan aan niets anders denken.» Ze begrepen dat die woorden over Jezus gingen.

 

Een vraag om bewijs

Toen zeiden de Joodse leiders tegen Jezus: ‘Kunt u met een teken bewijzen dat u dit soort dingen mag doen?’ Jezus antwoordde: ‘Breek deze tempel maar af. Dan zal ik hem binnen drie dagen weer opbouwen.’ De leiders zeiden: ‘De bouw van deze tempel heeft 46 jaar geduurd! En u denkt dat u hem binnen drie dagen kunt opbouwen?’

Maar met de tempel bedoelde Jezus zijn eigen lichaam. Later, toen Jezus was opgestaan uit de dood, herinnerden de leerlingen zich wat Jezus gezegd had. En ze geloofden zijn woorden, en wat de heilige boeken over hem zeggen.

Jezus bleef in Jeruzalem om het Joodse Paasfeest te vieren. Veel mensen gingen in hem geloven toen ze zijn wonderen zagen. Maar Jezus had geen vertrouwen in hen, omdat hij hen allemaal kende. Niemand hoefde hem iets over hen te vertellen. Want hij wist precies hoe mensen van binnen zijn.

 

Zingen: Opwekking 575, Jezus alleen (In Christ alone)

 

Jezus alleen, ik bouw op Hem

Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.

Door stormen heen hoor ik zijn stem,

Dwars door het duister van de nacht.

Zijn woord van liefde dat mij sust

Verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!

Mijn vaste grond, mijn fundament;

Dankzij zijn liefde leef ik nu.

 

Jezus alleen werd mens als wij;

Klein als een kind, in kwetsbaarheid.

Oneindig veel hield Hij van mij,

Leed om mijn ongerechtigheid.

En door zijn offer werd ik vrij,

Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij,

ontnam de dood zijn heerschappij;

Dankzij zijn sterven leef ik nu.

 

Daar in het graf, in dood gehuld,

Leek al zijn macht tenietgedaan.

Maar, o die dag, dat werd vervuld:

Jezus, de Heer is opgestaan!

Sinds Hij verrees in heerlijkheid

Ben ik van vloek en schuld bevrijd

Ik leef in Hem en Hij in mij;

Dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.

Geen levensangst, geen stervensnood;

Dat is de kracht, waar ik in sta.

Van eerste stap tot aan de dood

Leidt Hij de weg waarop ik ga.

Geen duivels plan of aards bestaan

Kan mij ooit roven uit zijn hand.

Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;

In die verwachting houd ik stand.

In Hem alleen, in Hem alleen!

 

Overdenking

 

Zingen: Opwekking 47, Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen

 

Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen

Omdat Hij leeft mijn angst is weg

Omdat ik weet Hij heeft de toekomst

En het leven is het leven waard, omdat Hij leeft

 

Because He lives, I can face tomorrow.

Because He lives, my fear is gone.

Because I know, He holds the future.

And life is worth the living, just because He lives.

 

Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen

Omdat Hij leeft mijn angst is weg

Omdat ik weet Hij heeft de toekomst

En het leven is het leven waard, omdat Hij leeft

 

Zingen als belijdenis: Ik heb slechts één houvast in leven en in dood (melodie Ps 89)

 

Ik heb slechts één houvast in leven en in dood;

Mijn trouwe Heiland die Zijn kostbaar bloed vergoot

Heeft heel de prijs betaald voor al mijn schuld en zonden

Hij heeft mij vrijgekocht, uit satans strik ontbonden

Ik heb de zeggenschap over mijzelf verloren

Met lichaam en met ziel mag ik Hem toebehoren

 

Nu ik van Hem mag zijn, word ik door Hem bewaard

Zonder mijn Vader valt geen haar van mij ter aard

En wat mij overkomt, werkt aan mijn redding mede

Zijn Geest doet mij met vreugd Hem dienen in dit heden

En Hij getuigt in mij, is mij tot pand gegeven

Hij geeft mij heden reeds het eeuwig zalig leven

 

Gebed

 

Collecte

Tijdens de collecte zingt de band Lopen op het water, Opwekking 789

 

U leert me lopen op het water

De oceaan is weids en diep

U vraagt me alles los te laten

Daar vind ik U en ik twijfel niet

 

En als de golven overslaan

Dan blijf ik hopen op Uw Naam

Mijn ziel vindt rust-

Want in de storm bent U dichtbij

Ik ben van U en U van mij

 

De diepste zee is vol genade

Uw sterke hand, die houdt mij vast

En als mijn voeten zouden falen

Dan faalt U niet, want Uw trouw houdt stand

 

En als de golven overslaan

Dan blijf ik hopen op Uw Naam

Mijn ziel vindt rust

Want in de storm bent U dichtbij

Ik ben van U en U van mij

 

Geest van God, leer mij te gaan over de golven

In vertrouwen U te volgen

Te gaan waar U mij heen leidt

Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen

Ik vertrouw op Uw genade

Want ik ben in Uw nabijheid

 

Geest van God, leer mij te gaan over de golven

In vertrouwen U te volgen

Te gaan waar U mij heen leidt

Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen

Ik vertrouw op Uw genade

Want ik ben in Uw nabijheid

 

Dirigeerstok door Sake Sikkema

 

Zingen: Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan (Melodie Opwekking 124, Ik bouw op U)

 

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan

Ik ben je baken, ook in diepe nacht

Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan

Ik ben de hand die op je vriendschap wacht

Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat

Ik ben de wind waardoor je ademhaalt

 

Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan

Ik ben de zon waarvoor het donker knielt

Ik ben de groet waarmee ook jij kunt opstaan

Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel

Ik ben het lied dat fluistert in de bomen

Ik ben de dag die schemert in je droom

 

Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan

Ik ben de liefde die een mens je schenkt

Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan

Ik ben de verte die verlangend wenkt

En, kom je thuis, die laatste mist verdwenen

Ben Ik de hand die al je tranen wist

 

Zegen door zingen Zegenlied

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.

Zegen mij op de plek waar ik zal staan.

Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.

O God, zegen mij alle dagen lang!

 

Vader, maak mij tot een zegen;

ga mij niet voorbij.

Regen op mij met uw Geest, Heer,

Jezus, kom tot mij

als de Bron van leven,

die ontspringt, diep in mij.

Breng een stroom van zegen,

waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

 

Zegen ons waar we in geloof voor leven.

Zegen ons waar we hoop en liefde geven.

Zegen om de ander tot zegen te zijn.

O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

 

Vader, maak ons tot een zegen;

hier in de woestijn.

Wachtend op uw milde regen,

om zelf een bron te zijn.

Met een hart vol vrede,

zijn wij zegenend nabij.

Van uw liefde delend,

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

 

Vader, maak ons tot een zegen;

hier in de woestijn.

Wachtend op uw milde regen,

om zelf een bron te zijn.

Met een hart vol vrede,

zijn wij zegenend nabij.

Van uw liefde delend,

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

 

Met een hart vol vrede,

zijn wij zegenend nabij.

Van uw liefde delend,

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.