Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit de volgende leden:


Johan Kramer
Voorzitter kerkenraad

Wilma van Gosliga
Scriba/wijkouderling

Jacqueline Bakker
Ouderling-kerkrentmeester

Klaas van Gosliga
Ouderling-kerkrentmeester

Wridzer Bakker
Wijkouderling

Janneke Slagter
Diaken

Peter & Emilie Reijnders
Diaken

Vakant
Diaken

 

Algemeen

Douwtsje van der Slijk-Lawerman
Preekvoorzienster

 

Contactgegevens

Klik hier voor contactgegevens