Algemeen

Algemene vragen

Website beheerder

Kerkenraad

Voorzitter Kerkenraad

Scriba / Wijkouderling

Adjunct voorz. / Ouderling-Kerkrentmeester

Voorzitter Diaconie

Organisten

Anne Pieter Soldaat

Piet van Zuiden

Onno Zuidema

 

Contactpersoon

Adresgegevens

Kerkgebouw

Methardusstraat 19,
9853 PC Munnekezijl