Algemeen

Kerkelijk werker

Algemene vragen

Website beheerder

Kerkenraad

Voorzitter Kerkenraad

Scriba / Wijkouderling

Adjunct voorz. / Ouderling-Kerkrentmeester

Jacquelien Bakker

Klaas van Gosliga

scriba@pknmunnekezijl.nl

 

Voorzitter Diaconie

Organisten

Johan Kramer

Piet van Zuiden

Onno Zuidema

Bert Bolhuis

 

Contactpersoon 

Adresgegevens

Kerkgebouw

Methardusstraat 19,
9853 PC Munnekezijl