College van Kerkrentmeester

Het college van kerkrentmeesters wordt gevormd uit twee leden van de kerkenraad en twee leden uit de gemeente.
De huidige bezetting bestaat uit:

Voorzitter

Klaas Schutter

 

Ouderling - KR

Jacqueline Bakker
(secretaris)

Ouderling - KR

Klaas van Gosliga

Kerkrentmeester

Klaas Schutter

Hilbrand Elsinga

Taken:

Het college van kerkrentmeesters heeft als taak de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente te scheppen en onderhouden. Dit gebeurt door:

- het meewerken aan de totstantkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening;
- het zorgdragen voor de geldwerving;
- het beschikbaar stellen van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente;
- het beheren van de roerende- en onroerende zaken van de gemeente;
- het beheren van de financiën van de gemeente;
- het verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever;

Voor meer specifieke taken en verantwoordelijkheden en voor kerkordelijke bepalingen kunt u de website van de PKN raadplegen.
www.protestantsekerk.nl