PKN Munnekezijl-Lauwerzijl // Geloof.Hoop.Liefde

Website van de Protestantse Gemeente Munnekezijl-Lauwerzijl.
Op deze site leest u alles over de kerkgemeente, geschiedenis, de mededelingen en de activiteiten.

Kerk 2025

De organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland - en dus ook van de gemeenten - gaat veranderen. Die wordt eenvoudiger.
Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor de inhoud - het geloof.


Het geloof en de geloofsgemeenschap zijn belangrijker dan de organisatie van de kerk. Het gaat niet om het regelen, maar om geloven.
Toch lijkt de organisatiestructuur soms de inhoud in de weg te zitten. Die geluiden hoort de synode vanuit het land. Als reactie daarop is
de nota 'Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg' geschreven.

Meer informatie betreffende het onderwerp 'Kerk 2025' kunt u vinden op de website van de Protestantse Kerk in Nederland