Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit de volgende leden:

Jan Willem Bakker                  Voorzitter kerkenraad

Ineke Kuipers-Snip                          Scriba/wijkouderling
Klaas Schutter                             Adjunct/Ouderling-kerkrentmeester
Hans Claus                                    Jeugdouderling
Jan Theunis Zuidema                      Voorzitter CKR
Yvonne Kloppenburg-Kuipers         Diaken
Durkje van der Velde                      Diaken
Harrie Kooistra                              Voorzitter Diaconie en zending


Douwtsje van der Slijk-Lawerman     notulist/preekvoorzienster