PKN Munnekezijl-Lauwerzijl // Geloof.Hoop.Liefde

Website van de Protestantse Gemeente Munnekezijl-Lauwerzijl.
Op deze site leest u alles over de kerkgemeente, geschiedenis, de mededelingen en de activiteiten.

Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit de volgende leden:

Jan Willem Bakker                  Voorzitter kerkenraad

Johan Kramer                              Scriba/wijkouderling
Klaas Schutter                             Adjunct/Ouderling-kerkrentmeester
Wilma van Gosliga                       Wijkouderling
Jan Theunis Zuidema                    Voorzitter CKR
Yvonne Kloppenburg-Kuipers         Diaken
Durkje van der Velde                    Diaken
Harrie Kooistra                            Voorzitter Diaconie en zending

                                                    

Douwtsje van der Slijk-Lawerman     notulist/preekvoorzienster