PKN Munnekezijl-Lauwerzijl // Geloof.Hoop.Liefde

Website van de Protestantse Gemeente Munnekezijl-Lauwerzijl.
Op deze site leest u alles over de kerkgemeente, geschiedenis, de mededelingen en de activiteiten.

Diaconie en Zendingscommissie

Deze commissie bestaat uit 3 diakenen en 2 leden zendingscommissie.
De diakenen worden door de gemeente gekozen en zitten in de kerkenraad.
De zendingscommissieleden worden gevraagd.

Deze commissie bestaat op dit moment uit:

Harrie Kooistra
Voorzitter
Tel: 0594-687020
E-mail: h.kooistra@lauwerzijl.info

Yvonne Kloppenburg
Penningmeester
Tel: 0594-688281
E-mail: kuipers_yvonne@hotmail.com

Secretaris:
Durkje van der Velde
Tel: 0594-688711
E-mail: durkjevandervelde@gmail.com

Lid:
Pietsje Pol

De commissie vergadert één keer in ca. 8 weken

De diakenen hebben als taak:


   - Dienst te draaien tijdens de kerkdiensten volgens een rooster
   - Bloemengroet regelen
   - Kerkenraadsvergaderingen bij te wonen
   - Één diaken neemt deel aan moderamen
   - Het begin van het jaar een lijst maken van de 70+ plussers die in aanmerking komen voor bloemen
   - De diakenen lopen met de bidstond en dankstondcollecte (zakjes)
   - Oktober/november nieuw collecterooster maken
   - De diaconie zorgt voor een presentje als er een baby wordt geboren (tegeltje of iets anders) zodat de wijkdames die kunnen brengen.
   - De wijkdiaken gaat met de wijkouderling op huisbezoek bij de mensen die daarom vragen.
   - Een diaken heeft ook zitting bij rouw- en trouw diensten


Taken van de zendingscommissieleden:


   - Met de zendingslijstcollecte lopen (september)


Taken van de gehele commissie in overleg:


   - De ingekomen post behandelen
   - Giften behandelen
   - Bijzondere collecten bespreken
   - Een financiële begroting maken
   - Rondbrengen van: Open Deur, Pinksterkrant, Uitnodiging openluchtdiest, Elisabeth-bode.
- Organiseren van een dienst in februari/maart.
   - Organiseert openluchtdienst
   - Zo nu en dan stukje schrijven in het Kerkvenster over bijzondere collecten.
   - Een 55+ plus
uitje organiseren
   - Collecteproject uitzoeken voor het hele jaar. Het ene jaar wordt dit uitgezocht door de JJP en het andere jaar door diaconie en
     zendingscommissie.