PKN Munnekezijl-Lauwerzijl // Geloof.Hoop.Liefde

Website van de Protestantse Gemeente Munnekezijl-Lauwerzijl.
Op deze site leest u alles over de kerkgemeente, geschiedenis, de mededelingen en de activiteiten.

College van Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters wordt gevormd uit twee leden van de kerkenraad en twee leden uit de gemeente.

Huidige bezetting:

                  Jan Theunis Zuidema (Voorzitter)

                    Klaas Schutter (Ouderling - KR)
                    Klaas van Gosliga
                

Taken:
Het college van kerkrentmeesters heeft als taak de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente te scheppen en onderhouden. Dit gebeurt door:

   - het meewerken aan de totstantkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening;
   - het zorgdragen voor de geldwerving;
   - het beschikbaar stellen van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente;
   - het beheren van de roerende- en onroerende zaken van de gemeente;
   - het beheren van de financiën van de gemeente;
   - het verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever;

Voor meer specifieke taken en verantwoordelijkheden en voor kerkordelijke bepalingen kunt u de website van de PKN raadplegen.
www.protestantsekerk.nl