College van Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters wordt gevormd uit twee leden van de kerkenraad en twee leden uit de gemeente.

Huidige bezetting:

Voorzitter:   J. T. Zuidema (KR)
                 K. Schutter (KR)
                  J. Bolhuis
                

Taken:

Het college van kerkrentmeesters heeft als taak de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente te scheppen en onderhouden. Dit gebeurt door:

   - het meewerken aan de totstantkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening;
   - het zorgdragen voor de geldwerving;
   - het beschikbaar stellen van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente;
   - het beheren van de roerende- en onroerende zaken van de gemeente;
   - het beheren van de financiën van de gemeente;
   - het verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever;

Voor meer specifieke taken en verantwoordelijkheden en voor kerkordelijke bepalingen kunt u de website van de PKN raadplegen.
www.protestantsekerk.nl