Welkom op de website van de Protestantse gemeente Munnekezijl-Lauwerzijl

De basis van ons kerkzijn is de bevrijdende boodschap van God door Jezus Christus. De kerk is een gemeenschap van mensen die zich door deze boodschap aangesproken weten. Wij zijn niet allemaal gelijk, we hebben verschillende achtergronden en belevingen. Toch weten we ons door het evangelie van Jezus geroepen om samen God, elkaar en onze medemensen om ons heen te dienen. Wij willen graag een dorpskerk zijn waar een ieder zich welkom voelt en een ieder zijn eigen geloof kan belijden. Wij zijn een gemeente van ongeveer 225 leden uit de dorpen Munnekezijl en Lauwerzijl. De leeftijdsopbouw loopt van jong tot oud.

 

Elke zondag is er een kerkdienst, meestal om 11:00 uur. U/jij bent van harte uitgenodigd om onze kerkdiensten/activiteiten bij te wonen of om contact met ons op te nemen. De contactadressen kunt u/jij op deze website vinden. Ook de diverse commissies zijn op deze website te vinden.

 

Daarnaast steunen wij onderstaande groepen/initatieven. Zie ook: Onze kerk

Tida Kira      Kerk 2025      Witte Tent Lauwersoog

Belangrijke informatie

Online meeluisteren?

De kerkdiensten zijn ook te beluisteren op www.kerkdienstgemist.nl

 

Opzoek naar de liturgie van komende zondag?

De liturgie voor de wekelijkse diensten kunt u vinden onder het tabblad Liturgie, of klik hier.

 

Opzoek naar het actuele kerkvenster?

In verband met het veranderen van provider is de ledenpagina vanaf heden ofline. Digitale versies zijn op te vragen via e-mail aan redactie kerkvenster, zie contact.

Het laatste nieuws

Welkom bij het WinterWerk van de Raad van Kerken Zuidhorn 2023-2024. Wij bieden een breed scala aan activiteiten op het gebied van vorming en toerusting. De opzet is nadrukkelijk oecumenisch van aard.
(Red.: Helaas ligt een gedeelte van de activitetien (2023) al achter ons.) 

 

Raad van Kerken Zuidhorn
De Raad van Kerken Zuidhorn is opgericht in 1977. De Raad van Kerken is een samenwerkingsverband van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente in het Westerkwartier, de Gereformeerde Kerk PKN (Gastkerk) te Zuidhorn, de Hervormde Gemeente PKN (Dorpskerk) te Zuidhorn en Rooms-katholieke Jozefgemeenschap (Hildegardparochie) in Zuidhorn. De mogelijkheid tot deelname van andere plaatselijke kerken staat open. De Raad van Kerken wil vorm en inhoud geven aan de plaatselijke oecumene. Daarnaast dient de Raad als ontmoetingsplaats voor de kerkgenootschappen ter plaatse. Binnen de Raad wordt gesproken over gemeenschappelijke aandachtsvelden en onderwerpen van bezinning. De Raad neemt initiatieven en doet voorstellen met betrekking tot kerkelijke en maatschappelijke zaken.
 

Gegevens Raad van Kerken:
Website:             www. raadvankerkenzuidhorn.nl
Banknummer:    NL71 INGB 0003 8776 75
Adres:                 Raad van Kerken te Zuidhorn,
                             Zuiderweg 13,
                             9801 TD Zuidhorn