De vernieuwde kerk

De vernieuwde kerk van de Protestantse gemeente Munnekezijl-Lauwerzijl in Munnekezijl is op 9 april 2023 geopend. 

 

Er is veel gebeurd in onze gemeente de laatste jaren. Nog altijd zijn we een kleine, maar actieve gemeente.

De eerste wijziging is, dat we ons ondertussen niet meer Gereformeerde kerk Munnekezijl noemen, maar Protestantse gemeente te Munnekezijl-Lauwerzijl.

Daarnaast hebben we binnen onze gemeente aandacht besteed aan de toekomstvisie van onze kerk. Uitgangspunt daarbij is dat de kerk een plaats is waar we samen mogen geloven in de grootheid van onze Hemelse Vader, een plaats waar we Hem mogen loven en danken. Maar ook een plaats waar we lief en leed delen, waar we plezier hebben én een plaats om stil te zijn.

Een van de uitkomsten vanuit de toekomstvisie is dat we vorig jaar besloten hebben om de kerkzaal te gaan vernieuwen zodat we beter kunnen aansluiten bij de wensen van de gemeente.

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan deze verbouwing. Plannen, begroten, fondsen werven, acties organiseren, voorbereiding, sloop, opbouw en afwerking. Soms zat het mee, soms zat het tegen, maar dan was er altijd wel weer een oplossing. Vele handen verzetten veel werk.

Dit proces is afgerond. We hebben nu een kerkgebouw waar we naast de Eredienst ruimte hebben voor andere, kerkelijke, activiteiten. En ook de Eredienst kan met vernieuwende vormen ingericht worden.

Hiervoor zijn onder andere de banken vervangen voor stoelen en is er een glaswand onder het orgel geplaatst waardoor er een extra ontmoetingsruimte is achterin de kerk. We zijn erg trots op het resultaat. Ook u heeft hieraan een bijdrage geleverd. Daarvoor willen wij u bedanken.

Op zondag 9 april is tijdens de Paasdienst de opening van de vernieuwde kerk gevierd.

De dienst begon om 11.00 uur en vanaf 10.00 uur stond de koffie klaar. Na de dienst waren er soep en broodjes. 

 

Impressie opening verniewde Protestantse kerk Munnekezijl-Lauwerzijl