Hier onder de dia presentatie van de voorgestelde verbouwing.