Kerkelijk Recreatiewerk

De Witte Tent staat ook deze zomer weer op Lauwersoog!
 
De Vereniging tot Kerkelijk Recreatiewerk in het Lauwersmeergebied is al sinds 1976 actief en viert in 2016 haar 40-jarig jubileum. Tijdens de zomerperiode organiseert de vereniging diensten en sing-ins voor vakantiegangers en inwoners van en rond het Lauwersmeergebied. De activiteiten vinden plaats in een tent op het terrein van Staatsbosbeheer achter de parkeerplaats van de Jachthaven aan het Noordergat.  
 
De ‘Witte Tent’ is inmiddels een begrip en voor veel mensen onlosmakelijk verbonden met Lauwersoog tijdens de zomer. Jaarlijks bezoeken in totaal ruim 3000 mensen de diensten en sing-ins in de Witte Tent. Hieruit blijkt dat de Witte Tent duidelijk in een behoefte voorziet. Met name de laagdrempeligheid van de diensten en sing-ins spreekt veel mensen aan. De vereniging is opgezet vanuit kerkelijke gemeenten in de omgeving en ontvangt geen subsidies. Dankzij de financiële steun van omliggende kerkelijke gemeenten, de giften van bezoekers en niet te vergeten de hulp van vele vrijwilligers en bedrijven, kan de vereniging dit werk blijven doen.
 
In de Witte Tent worden diensten en sing-ins georganiseerd. Elke zondag ’s is er morgens om 9.30 uur een dienst en ’s avonds om 19.30 uur een sing-in. Een vast onderdeel is daarbij het gezellig met elkaar praten na afloop of tijdens de pauze. De toegang is gratis, net als de koffie, thee en limonade. Het volledige programma staat ook vermeld in het blad De Robben, dat elk jaar door de vereniging uitgegeven wordt. Dit blad wordt gratis verspreid in de dorpskern van Lauwersoog en uitgereikt aan de bezoekers van de Witte Tent.
 
In 2017 staat de 'Witte Tent' van zondag 9 juli tot en met zondag 20 augustus op Lauwersoog.
 
Uitgebreide informatie over de vereniging en het volledige programma voor 2017 staan op www.vkrwlauwersoog.nl en de vereniging is te volgen op www.facebook.com/WitteTentLauwersoog. Bezoekers zijn ook deze zomer weer van harte welkom in de ‘Witte Tent’!