ORGELCONCERT                    
 
Door Jaap Sake Heeringa uit Dokkum
“Uit het leven van Jezus”
Met beamer ondersteuning voor de samenzang.
Gereformeerde kerk
Munnekezijl
17 maart- Aanvang: 19.30 uur
 
Organist Jaap Sake Heeringa, Spreker Gooitzen Riemersma,
Beamerteam Alie en Germ Patrouilje.
Collecte na afloop.
Meer info of ook in uw kerk? gooitzenriemersma@gmail.com
 
Jaap Sake Heeringa met nieuwe orgelimprovisaties in de gereformeerde kerk van Munnekezijl
"Een Belevenis om mee te maken"
Jaap Sake is een organist die fenomenaal kan improviseren. Een veel gevraagde en graag geziene organist. Hij heeft orgelimprovisaties gemaakt op iedere Bijbelse scheppingsdag. De luisteraars waren en zijn zonder uitzondering altijd zeer verrast en enthousiast. Naast luisteren naar geweldig orgelspel is er ook samenzang wat dit concert mede uniek maakt. 
Nu is er een nieuw concert van zijn hand verschenen; Orgelimprovisaties over het leven van Jezus.  De geboorte van Jezus, zijn leven, hoe Hij opkwam voor mensen in de knel, hoe Hij zieken heeft genezen.  Zijn dood en opstanding. Jaap Sake weet als geen ander het verhaal muzikaal te verwoorden op het orgel. Naast de improvisaties zijn er ook liederen die meegezongen kunnen worden. De liederen voor de samenzang worden op de beamer getoond. Het is dus een concert waar niet alleen 5 kwartier geluisterd wordt naar prachtige improvisaties maar ook samen zingen. Zoals bij ieder concert wordt er medewerking verleend door: Jaap Sake Heeringa op Orgel en Gooitzen Riemersma doet de tekst lezing en de techniek wordt verzorgd door Alie en Gerben Patrouilje.
Het is echt een Belevenis om mee te maken. Zaterdag 17 maart kunt u mee genieten in de gereformeerde kerk te Munnekezijl. Aanvang 19.30 uur. De toegang is gratis, wel is er een collecte voor de onkosten.
55 plus middag
 
Ook dit jaar willen we een 55+ middag organiseren.
De datum is 22 november.
We blijven dit jaar in Lauwerzijl.
Om 15.00 uur staat de koffie/thee klaar in de Vrijwilliger.
We willen onder het genot van een hapje en drankje  met elkaar oud-Hollandse spelletjes spelen.
Als afsluiting gaan we met elkaar stamppot eten!
We willen graag dat u zich voor 10 november opgeeft bij Trijntje Verbeek  tel:0594688231 of e.mail: piettrijntje-verbeek@hotmail.com
We hopen u 22 november om 15.00 uur in de Vrijwilliger te Lauwerzijl te zien!
 
Diaconie en zendingscommissie.
ZENDINGSLIJST:
 
Zoals gebruikelijk komt de diaconie/zendingscommissie in de maand september bij u langs met de zendingslijst
Dit jaar gebeurt het in de week van 18 t/m 23 september.
Mocht u echter een bijdrage willen overmaken en u heeft er geen belang meer bij dat wij bij u aan de deur komen, zou u dit dan willen aangeven door middel van een email naar Jouke van Gosliga degossen@hetnet.nl .
In het vervolg zal dan in de week voor dat we met de zendingslijst lopen een email naar u worden verzonden en wordt u gevraagd om een gift over te maken naar rekeningnummer NL64RABO033.33.65.690  ten name van Diaconie Gereformeerde kerk Munnekezijl, onder vermelding van Zendingslijst
 
Diaconie en Zendingscommissie
Startzondag 24 september
 
Deze zondag wordt het startsein gegeven van allerlei activiteiten.
We hopen dat het een goed “winter”seizoen wordt.
Het thema van deze dag is: Een betere wereld begint bij……
Het lijkt ons een leuk idee als start deze dag met elkaar te beginnen met een ontbijt.
Om 9.30 kunt aanschuiven aan de ontbijttafel die klaar staat in de” Weem”.
We willen graag weten hoeveel borden we klaar moeten zetten!!!!
U /jullie kunnen zich daarom opgeven voor 18 september bij:
 Pietsje Pol tel:688538/ e.mail bpol@hotmail.com of bij Trijntje Verbeek tel: 688231 /
 
We hopen u/jullie zondag 24 september te zien!!!!!!
Uitnodiging openluchtdienst:
 
Zondag 27 augustus 2017 om 11.00 uur.                            
Bij de feesttent op het speelveld te Lauwerzijl.
Voorganger dhr. J. van der Meer Oosternijkerk
Met medewerking van Tida Kira.
 
In deze dienst zullen er twee collecten worden gehouden.
De 1e collecte is bestemd voor stichting Sparrow
De 2e collecte is voor de kosten.
 
In aansluiting aan deze dienst willen we graag een broodmaaltijd houden.
Om een idee te krijgen hoeveel mensen we kunnen verwachten willen we graag dat u zich opgeeft.                                                                      
 
Dat kan bij:
Durkje van der Velde tel 688711/ e.mail:durkjevandervelde@gmail.com
En bij Marjolein Zwama, tel 688667 /e.mail:fam.zwama@live.nl
 
 
‘s Middags organiseert de spelweek commissie Lauwerzijl een fietstocht.
 Start is vanaf 14.00 uur.
 De inleg is € 2,00 p.p. (vanaf de basisschool)                                                                          
U kunt zich hier ook voor opgeven bij Marjolein of Durkje.
 
 
Diaconie en zendingscommissie Gereformeerde kerk Munnekezijl
 
5 April, 2017 - 19:45
Plaats: Grijpskerk
Welke talenten/competenties/gaven heeft God je gegeven?
Cursus voor jong en oud
 
Er leven veel vragen over de talenten/competenties/gaven die God aan een ieder van ons heeft gegeven en soms opnieuw te ontdekken. In het bedrijfsleven wordt veel nagedacht over competenties en wat je goed kunt. In de kerk denken we vaak meer vanuit plichtsbesef. Dat is op zichzelf niet verkeerd. Maar er is ook een andere kant. God geeft ons ook de mogelijkheden om Hem en Zijn gemeente te dienen en in de wereld bezig te zijn vanuit liefde voor Hem.
In deze cursus over de gaven en mogelijkheden van de Heer wordt er over nagedacht hoe je dat kunt ontdekken en ook kunt toepassen in je leven. Telkens weer geven mensen aan dat het helpt om doelgericht ja en ook zonder schuldgevoel nee te durven zeggen.
Het helpt je om je plekje te ontdekken en te groeien om met vreugde God en de naaste te helpen met dat wat God jou aan mogelijkheden heeft gegeven. Een paar voorbeelden van talenten zijn: creativiteit, wijsheid, inzicht, dienstbaarheid of leidinggeven.
Vragen die in deze cursus behandeld zullen worden zijn o.a.:
 • Wat zijn nu eigenlijk de talenten/competenties/gaven door God aan ons gegeven?
 • Hoe kan ik ontdekken welke talenten/competenties bij mij horen?
 • Hoe kan ik de talenten benutten in mijn leven?
 • Hoe kan ik verder groeien in het gebruik ervan?
 • Mogelijkheid om een talenten/competentie/gaventest te doen
Cursusleider: ds. Jelle de Kok
Grijpskerk Nic. Grijpstraat 24: Start 5 april 2017
Data: Woensdagavonden 5 en 12 april en dinsdagavond 18 april.
Inloop vanaf 19.45, aanvang 20.00-22.00 uur
Kosten: Cursusmateriaal €12,50: De nieuwe gaventest van Christian Schwarz.
Plaats: De Wingerd, de Nic. Grijpstraat 24, 9843BB te Grijpskerk.
De cursus wordt aangeboden voor het Westerkwartier.
 
Opgave tot uiterlijk 27 maart i.v.m. aanschaffen materiaal bij: Frits Iedema e-mail f.iedema@planet.nl tel: 06-53339088.
Zondag 2 april
 
Praiseband The Messengers verzorgt zondag 2 april de kerkdienst
Thema van de dienst is:
                                            Geloven en Getuigen
De dienst begint om 11.00 uur.
 
Wij zijn Praiseband the Messengers: een enthousiaste groep jonge mensen (17-40 jaar) die muziek maakt om ons geloof uit te dragen en te delen met anderen.
Sinds 2013 treden we in deze samenstelling door de hele provincie op. Eén keer in de twee weken repeteren we op de zondagavond in de Protestantse kerk in Garrelsweer.
Ons repertoire is heel divers, van opwekking (zowel Nederlandstalig als Engelstalig) tot popmuziek met een christelijke boodschap.
                          
Van harte welkom bij deze dienst!!!!
UITNODIGING
 
Voor de gemeenteavond op woensdag 22 maart 2017, aanvang 20.00 in De Weem.
 
Agenda:
 1. opening en koffie
 2. notulen vorige gemeenteavond, dd. 9 maart 2016
 3. bespreking financiële gegevens kerk, diaconie, verjaardagfonds
 4. verslagen kascontrole
 5. mededelingen namens de kerkenraad
 6. rondvraag
 7. sluiting.
Na de sluiting is er tijd voor gezellig samen zijn onder het genot van een hapje en drankje.
We zouden het erg waarderen als u aan deze uitnodiging gehoor geeft
De financiële stukken liggen vanaf 12 maart 2017 achterin de kerk.
 
Met vriendelijke groet,
de kerkenraad.
Voor ieder mobieltje krijgt de stichting OPKIKKER een vergoeding.
De opbrengst van de mobieltjes komt volledig ten goede aan de organisatie opkikkerdagen
voor gezinnen met een langdurig ziek kind.
Spaart u mee om een gezin een onvergetelijke dag te bezorgen ?
Doe dan uw mobieltje in de doos achter in de kerk.
 
Ook kunt u ze afgeven bij ,
 
Trijntje Verbeek.
Stadsweg 49c Lauwerzijl
tel.0594 688231
 
Of bij
 
Anje van Houten,
Methardusstraat 5 Munnekezijl
tel. 0594 688557
 
Bij voorbaat dank