Ons grote gezin
Na een spannende periode van examens hebben jullie allemaal de uitslag binnen.
Als gemeente willen we Esmee, Iris, Niels, Melvin, Wiebe, Nicolien en Melissa van harte feliciteren.
Wij wensen jullie allemaal een zonnige welverdiende vakantie toe, zodat jullie uitgerust en met frisse moed aan jullie vervolg opleiding kunnen beginnen.
Diploma
Na al dat zwoegen en al dat zweten
mag de hele wereld nu wel weten
dat je bent geslaagd
dat jij je diploma mag innen
boeken aan de kant
laat het feest maar beginnen.
Op 8 juli a.s. wordt er een doopdienst gehouden. In deze dienst zal de Heilige doop worden bedient aan Hessel van Zuiden, zoon van Piet van Zuiden en Maaike van Zuiden de Haan.
En aan Yannick David zoon van Jan en Yvonne Kloppenburg/Voorganger in deze dienst zal zijn Ds. W. Baas.
Wij wensen de doopouders en allen die om hen heen staan een gezegende dienst.
Als er een kindje wordt geboren
Dan glimlacht God ons even toe
En als je luistert kun je horen
Hij zegt: “Wees blij met wat ik doe!”
Het laatste gesprek met de heer Leo Blees heeft plaats gevonden en vanaf 1 augustus zal de heer Blees voor 8 uur in de week in ons midden zijn.
De kerkenraad is blij en dankbaar en heet de heer Blees hartelijk welkom in onze gemeente
Diana Hofman gaat met haar kinderen verhuizen naar Grijpskerk. Wij wensen Diana, Talitha, Ramon en Mariëlla een goede tijd toe in Grijpskerk.
.
Op 15 juli a.s. zal in de dienst aandacht zijn voor een drietal jongeren die niet meer meegaan naar de kindernevendienst.
Dit zijn Laura Bakker. Gerjanne Schutter en Marc Werkman. 
Na de zomer zijn jullie ook welkom bij de tienerdiensten
Binnen de kerkenraad zijn er een paar wijzigingen.
Moderamen:   Preases:                                              Jouke van Gosliga
Scriba/postadres                                                        Ineke Kuipers
Ouderling kerkrentmeester                                        Jan Theunis Zuidema
Vice-voorzitter                                                            Jan Willem Bakker
College van Kerkrentmeesters                                  Jan Theunis Zuidema
Diakonie:                                                                   Jouke van Gosliga (voorzitter), Trijntje Verbeek en Durkje v.d. Velde
Jeugdouderling en voorzitter JJP                              Hans Claus.
Kerkbode                                                                   Trijntje Verbeek
Een groet van
Hans Claus, Jan Willen Bakker en Ineke Kuipers

Voor ieder mobieltje krijgt de stichting OPKIKKER een vergoeding.
De opbrengst van de mobieltjes komt volledig ten goede aan de organisatie opkikkerdagen
voor gezinnen met een langdurig ziek kind.
Spaart u mee om een gezin een onvergetelijke dag te bezorgen ?
Doe dan uw mobieltje in de doos achter in de kerk.
 
Ook kunt u ze afgeven bij ,
 
Trijntje Verbeek.
Stadsweg 49c Lauwerzijl
tel.0594 688231
 
Of bij
 
Anje van Houten,
Methardusstraat 5 Munnekezijl
tel. 0594 688557
 
Bij voorbaat dank