Vrouwenvereniging Lauwerzijl
 
Onze vereniging bestaat sinds 1950 en is nog altijd florerend. We tellen 22 leden en komen in de wintermaanden 1 keer per maand op donderdagavond bij elkaar. Het bestuur wordt uit de leden gekozen en zit drie jaar. Ineke Kuipers is momenteel voorzitter, Jannie Bloed (is) secretaris en Wilma van Gosliga (is) penningmeester.

We starten om 19.45 uur in De Vrijwilliger. Na de opening met een meditatie en meestal een lied gaat de voorzitter ons voor in gebed . Daarna worden de mededelingen gedaan en de notulen voorgelezen.

In de pauze wordt er een vrije bijdrage gevraagd voor de wel en wee pot. Uit deze pot worden de bloemen betaald voor de jubilarissen van de vereniging en ook voor mensen die 25 jaar of langer zijn getrouwd. Ook wordt er een bloemetje gebracht bij de zieken van de vereniging.

Hierna volgt de koffie met een traktatie van een paar leden.

Vervolgens wordt het woord vaak gegeven aan een spreker.

We nodigen sprekers uit van verschillende beroepsgroepen, charismatische instellingen, of vullen zelf de avond in. Zo zijn we dit seizoen begonnen met ds. Pieterman uit Niekerk, die dia’s liet zien en een lezing hield over bomen in de bijbel.

In oktober gaan we met elkaar naar De Lawei naar een voorstelling van Herman van Veen. De vereniging bestaat namelijk 65 jaar! We hebben voor dit jubileum gespaard en samen trekken we er dan ook op uit. Na afloop drinken we nog een drankje op onze thuisbasis in De Vrijwilliger.

Op 19 november hebben we een lezing van mevrouw Gré van der Beek over het werken met zigeunerkinderen in Roemenië.

In december vieren we samen het kerstfeest. Dit gebeurt vaak door middel van zingen, Bijbellezen, gedicht en een kerstverhaal en soms zijn we creatief bezig of hebben we een kerstmaaltijd met elkaar. Het wordt ingevuld door de leden zelf.

In januari komt mevrouw Koopal ons iets vertellen over verschillende haarwerken.

In februari wordt ( vaak) de jaarvergadering gehouden met de nodige verslagen en daarna hebben we (vaak) een invulling van de leden zelf met een spel, een voordracht of iets dergelijks. Een hele gezellige avond.

Dit seizoen vieren we op donderdag 17 maart Pasen met elkaar. Ook deze avond wordt door de leden zelf ingevuld.

Meestal stoppen we na Pasen, maar omdat het nog zo vroeg in het seizoen is, hebben we op donderdag 21 april nog een avond gepland met een lezing van het Tamar Center door de dames Tolsma en de Vries uit Burum.

Het seizoen wordt altijd afgesloten met een reisje. We gaan (vaak) een dag met elkaar op stap en bezoeken bijvoorbeeld een museum of andere bezienswaardigheid. Ook hebben we het wel eens gecombineerd met een fietstocht of boottocht . (Vaak) Een heel gezellige dag, die afgesloten wordt met een etentje.

Het officiële gedeelte van de bijeenkomsten is om 22.00 uur afgelopen , daarna kan er onder het genot van een drankje nog wat bijgepraat worden.

De leden komen voor het grootste gedeelte uit Lauwerzijl en omgeving en 1 lid komt uit Munnekezijl.

De dames uit Munnekezijl zijn ook meer dan welkom bij onze vereniging. U/jij kunt ook altijd vrijblijvend eens een avond meedraaien en zien of het wat voor u is.

Wij zijn blij met ieder die bij ons aanschuift!