Liturgiecommissie
De liturgiecommissie is ruim 25 jaar geleden begonnen en het rode liedboekje ‘muntjesielsterbundel’ in 1995 was een van de grootste klussen. Van elke leeftijd categorie zat er iemand in de commissie; één twintiger, één dertiger enzovoort. Gemeenteleden konden liederen aanleveren en de commissie had vervolgens de taak om hier een mooie bundel van te maken, wat hun goed is gelukt. Verder heeft de commissie meegewerkt aan de totstandkoming van het lopend avondmaal zoals deze nu gehouden wordt. De commissie organiseerde zangavonden, een paar keer een vesperdienst en nodigt koren uit die verschillende repertoires zingen. De laatste paar keren levert de commissie in samenwerking met de predikant haar bijdrage aan de paasliturgie. De commissie bestaat uit vier leden inclusief een afgevaardigde van de kerkenraad en heeft als doel iets extra’s te organiseren tijdens een dienst.