Kerkenraad
 
De kerkenraad bestaat uit de volgende leden:
  • Jouke van Gosliga (voorzitter kerkenraad/diaken)
  • Cora Schutter-de Jong (scriba/wijkouderling)
  • Ineke Kuipers-Snip (vice-voorzitter/wijkouderling/postadres)
  • Pietsje Pol-Koree (wijkouderling)
  • Hans Claus (jeugdouderling)
  • Trijntje Verbeek-Gast (diaken)
  • Jan Theunis Zuidema (voorzitter CKR)
  • Henk Hoving (CKR))
  • Douwtsje van der Slijk-Lawerman (notulist/ preekvoorzienster)