Stichting  Sparrow is ons project voor 2017
Dit houdt in dat er in 2017 een aantal collecten voor dit doel bestemd zijn. Dat de kindernevendienst hier voor spaart.
 
Stichting Sparrow geeft praktische en structurele hulp aan mensen om uit de armoede te komen en hun levensstandaard te verhogen. Daarnaast wil Sparrow mensen in Nederland bewust maken van armoede en onrecht en vertellen hoe hier in de Bijbel over gesproken wordt.
 
Sparrow werkt voornamelijk in de wijk Lazareto in de stad Calapan City op het eiland Oriental Mindoro in de Filippijnen. In deze wijk is een krottenwijk gevestigd. De meeste huizen in deze krottenwijk zijn gemaakt van hout, karton, riet of andere gevonden materialen. Er is geen elektriciteit, stromend water of riolering. De meeste mensen leven ver onder de armoedegrens en hebben vaak een slechte gezondheid en weinig tot geen scholing genoten.
 
Sparrow werkt vanuit een christelijke overtuiging. Ons geloof in Jezus Christus, de Zoon van God die voor onze zonden is gestorven, is de drijfveer van ons werk. Sparrow geeft hulp aan mensen ongeacht religieuze, politieke of etnische achtergrond
 
Directie
De dagelijkse leiding van stichting Sparrow wordt verzorgd door de directie: Remco en Ellie Pijper. Zij hebben de stichting opgericht vanuit de Filippijnen waar zij zeven jaar gewoond hebben. Hun drie oudste kinderen zijn in de Filippijnen geboren. In de Filippijnen is Jamelyn Sergio aangesteld als National Director Philippines.
 
Remco Pijper heeft Biologie gestudeerd aan de Wageningen Universiteit, waar hij afgestudeerd is op de rol van tropische bossen bij armoedebestrijding. Voor zijn functie als General Director bij Sparrow was hij lobbyist voor een Nederlandse NGO en eindverantwoordelijk voor de lobby naar het Nederlands en Europees Parlement.
 
Ellie Pijper is verpleegkundige. Voor haar functie als Managing Director bij Sparrow was zij Nursery Supervisor in een Filippijns kindertehuis voor ondervoede kinderen.
 
Jamelyn Sergio geeft leiding aan de uitvoering van de projecten in de Filippijnen. Jaimelyn heeft Hotel- en Restaurantmanagement gestudeerd en werkte voor haar functie als National Director Philippines bij Sparrow als vestigingsmanager bij een Filippijns fastfoodrestaurant.
 
Projecten
Medisch Fonds Medische zorg wordt bereikbaar via het Medisch Fonds.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scholingsproject Onderwijs biedt je de mogelijkheid een toekomst op te bouwen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studiehuis Een veilige plek waar onze studenten hun huiswerk kunnen maken.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kindertehuis Een huis waar liefde en structuur centraal staan.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bijbelstudies Getuige zijn van Jezus Christus en Gods Koninkrijk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Open Office Midden in het leven staan van de barangay Lazaret
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kleine Bedrijven Een goedlopend bedrijf opzetten is voor vele mensen een droom.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seminars Informatiedagen over relevante onderwerpen .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zonnelamp Sommige huizen zijn erg donker van binnen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U kunt  uw gift overmaken naar bankrekeningnummer: NL10RABO 0111 4800 35 t.n.v. stichting Sparrow te Oldekerk
ANBI:  Sparrow is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
 
JJP en Zending/Diaconiecommissie