College van Kerkrentmeesters
 
Het College van Kerkrentmeesters word gevormd uit twee leden van de kerkenraad en twee leden uit de gemeente. 
Huidige bezetting:
Voorzitter:   J.T.Zuidema (KR)
Secretaris:  E. van Houten
                   H. Hoving (KR)
                   J. Bolhuis
 
Taken:
Het College van Kerkrentmeesters heeft als taak de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente te scheppen en onderhouden. Dit gebeurt door:
  • het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening;
  • het zorg dragen voor de geldwerving;
  • het beschikbaar stellen van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente;
  • het beheren van de roerende en onroerende zaken van de gemeente;
  • het beheren van de financiën van de gemeente;
  • het verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever;

Voor meer specifieke taken en verantwoordelijkheden en voor kerkordelijke bepalingen kunt u de website van de PKN raadplegen.
www.protestantsekerk.nl

Werkzaamheden:
Gevel
In september is de voorgevel hersteld. Het metselwerk word op div. plaatsen beschadigd door metalen ankers die zijn gaan roesten. De zijgevel heeft ook een aantal van deze beschadigingen en zal ook hersteld gaan worden.
 
Klok
De klokkenstoel is aangetast door roest en heeft een eerste behandeling gehad. Er volgen nog een aantal behandelingen die er voor zorg moeten dragen dat de klok nog jaren mee kan. Tevens zal de staalkabel voor de bediening van de klok vervangen worden en een beugel geplaatst zodat de kabel er niet af kan lopen tijdens het klok luiden.